Sarkodie – Happy Day ft Kuami Eugene

Happy Day by Sarkodie

0

Download another clean mp3 audio song lyrics by Sarkodie and this amazing new music is titled “Happy Day” ft Kuami Eugene.

On the song, “Happy Day“; Sarkodie switches up his flow in Twi (his native language) while Kuami Eugene held the chorus perfectly to give the song a boost.

The new song was produced by Ghana finest, MOG Beatz, mixed and mastered by Possie Gee.

 

Listen up below!.

 

DOWNLOAD

 

LYRICS

 

Ha now

Another one

What else ha

Yeah

It’s a beautiful brand new day

Ma sendi nyankopon WhatsApp woe readi obe reply Tuesday

Medaso tse nkwa mu ah menwu yi die dah be the taste of grace

Ose me sobolo na menom no obe no Ace of Space

Me nhyira no I for create some space cos e get some weight borga ma weni gye

Omoa omo fi se sika mba won sam dano yia ka ma omontse

Se yesum nyame bia nimpa bia ntsumi nye ne mbeye twe ma men twe

Wo bↄ mpaye wie ah niɜ aka ne die kↄda na adenkye

Nana nyame se menhyira ne si gya soa ma ase nhye na mepe kanzo

Everybody give glory Yesu eh wo do me ehh meni nↄↄni

Father why me see your baby ntsi odo ben nie

Joy joy joy

I dey give you praise oh bra oh bra oh bra ooh

Joy joy joy

You deserve all the glory bra oh bra oh bra ooh

You know I used to put the blame on God

Na me maame tↄn folse but still ah nan mepre Tom Ford

Afei na mehu nia onyame aye ama me no I for try comport

Cos madamfo ah na oye dada bee ne maame nene papa wobi ende oton jot

Owia adiɜ mayɜ kyene wↄ port Makai mede gya ah emu ohye na egu aban so

But mpanyinifoc nso ka asem bi se onipa dasɜni bia ho wↄ nan nso

Nye se mene aban no wↄ wentwi wentwi

Na se dumsor ba ye na me ka yia inflation koraa so mebↄↄso

Ntsi ndɜ sɜ meda kaniam na menba bɜkↄ skuul free dia ɜnie metu kye mamo

Monfa mebone nkyeme nana toa so

Everybody give glory Yesu eh wo do me ehh meni nↄↄni

Father why me see your baby ntsi odo bɜn nie

Joy joy joy

I dey give you praise oh bra oh bra oh bra ooh

Joy joy joy

You deserve all the glory bra oh bra oh bra ooh

Charley bu nkoto dwe na kↄ mpaebom

Ebia na bibi wↄ hoa wopese onyame sisa wↄ wabrabom

Obra neye skuu ah anka onupka nka woaka wↄ syto

Forgetti nipa no adↄye bi na wobe ye ah yia yɜno wↄ odom

Omo pese yɜdamu dekↄ owuom buh omo nnim diɜ ewom cos yebe paape

Na ya starti edi asa bone nkum assase

Twa wonaase na woa paasi negativity call ba na woa cuti

Awuo na emba ohema dawgi to wadwen mu na kↄda nyame be sorti

Nia yehowa ahyehye da wenim n masa se weni bↄso paa one time wo be shocki

Ye kuye da nasu ye wu

You see the vibe adey control

And now the blessings dey flow yeah, oh ooh

Thank you meradi Yesu

Se woamba mu diaa mɜnda nhwɜ menua baamo

Thank you meradi Yesu

Se woamba mu diaa mɜnda nhwɜ menua baamo

Rock star

Joy joy joy

I dey give you praise oh bra oh bra oh bra ooh

The battle is still the Lord’s

Joy joy joy

You deserve all the glory bra oh bra oh bra ooh

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.